U ponedeljak, 25. oktobra 2021. godine upriličeno je svečano obeležavanje Pisma namere o saradnji Ministarstva pravde Republike Srbije i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) kojem su prisustvovali ministarka pravde Maja Popović, direktorka UN Women Milana Rikanović, državni sekretar u Ministarstvu pravde Bojana Šćepanović, šef Kabineta ministarke pravde Marijana Savić Simić, potpredsednik Gradske organizacije gluvih Beograda Mihailo Gordić i potpredsednik Saveza gluvih i nagluvih Srbije Radomir Kedža.

Foto: Marija Piroški (@PiroshkiPhotography)

Upriličeni događaj je od posebnog značaja za gluve i nagluve osobe u Srbiji jer je Ministarstvo pravde u saradnji sa UN Women i Gradskom organizacijom gluvih Beograda realizovalo aktivnost zahvaljujući kojoj će gluvim i nagluvim osobama u Srbiji biti obezbeđen unapređen pristup sudovima u Srbiji. Od novembra 2021. godine svim info pultovima osnovnih sudova u Srbiji biće podeljeni tableti za komunikaciju sa gluvim i nagluvim osobama. Tableti su povezani sa Nacionalnim prevodilačkim centrom za srpski znakovni jezik (NPCSZJ) koji je počeo sa radom u septembru 2021. godine zahvaljujući donaciji Japan Tobacco International, a uz podršku Srpskog filantropskog foruma i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Preko tableta i tumača za srpski znakovni jezik iz NPCSZJ-a  na šalterima sudova širom Srbije svi građani će moći da dobiju informacije na srpskom znakovnom jeziku.

„Verujem da će ovo pomoći svim gluvim i nagluvim osobama, našim građanima, a posebno žrtvama porodičnog nasilja, kojima blagovremeno i adekvatno date informacije možda mogu spasiti život. Na ovaj način će pristup pravdi biti omogućen svima, pod jednakim uslovima“, izjavila je ovim povodom ministarka pravde Maja Popović.

Ispred udruženja gluvih i nagluvih osoba u Srbiji Mihailo Gordić je istakao:

„Zahvalni smo Ministarstvu pravde što je prepoznalo neophodnost pružanja ovakvog vida servisa našim građanima sa nevidljivim tipom invaliditeta kakav je gluvoća. U Srbiji živi oko 14.000 gluvih i nagluvih osoba kojima je maternji jezik srpski znakovni jezik. Njima je na raspolaganju svega dvadesetdva sudskih tumača za srpski znakovni jezik pa je samim tim povezivanje info pultova u sudovima širom Srbije preko NPCSZJ-a značajan korak ka većoj i boljoj informisanosti gluvih i nagluvih osoba. Veliku zahvalnost dugujemo i organizaciji UN Women koja je podržala ovu inicijativu naročito značajnu za žene sa invaliditetom u koje spadaju i gluve i nagluve žene koje trpe neki vid porodičnog nasilja.“

Foto: Marija Piroški (@PiroshkiPhotography)

Pored dostupnosti informacija na srpskom znakovnom jeziku, za žene žrtve nasilja izrađeni su vodiči o krivičnom, parničnom, izvršnom i prekršajnom postupku koji će biti dostupni u svim osnovnim sudovim na teritoriji Srbije. Na ovaj način, ugroženim i manjinskim kategorijama građana omogućeno je uživanje osnovnog ljudskog prava na pristup informacijama kao sredstva za ostvarivanje drugih ljudskih prava.

Obeležavajući Nacionalni dan davanja 2020. godine, Srpski filantropski forum prikupio je od donatora 200.000 evra u okviru akcije „Srbija bez barijera“, a za podršku različitim projektima organizacija osoba sa invaliditetom. Najveći projekat je osnivanje Nacionalnog centra za prevođenje na srpski znakovni jezik, čije je formiranje, kao i prva godina rada, u potpunosti finansirano od strane kompanije Japan Tobako Internešenel (Japan Tobacco International).

Nacionalni dan davanja nastao je na inicijativu Srpskog filantropskog foruma u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji realizuje Koalicija za dobročinstvo, a koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Koaliciju za dobročinstvo dodatno čine Trag fondacija, Katalist Balkans, SMART kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.