Savet poslovnih asocijacija pri Srpskom filantropskom forumu je formiran u martu 2018. godine kao neformalno telo u čijem radu mogu učestvovati sve poslovne asocijacije registrovane u Srbiji. Namera je da se ovo konsultativno telo fokusira sa mandatom na specifičnu temu koja se tiče oslobađanja donacija od poreza na dodatu vrednost.