projekti

Projekat za unapređenje okvira za davanje finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac a dodatno čine Trag Fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Zadatak Koalicije za dobročinstvo je da tokom trajanja projekta blisko sarađuje sa svim relevantinim akterima, uključujući ministarstva i državne institucije, kako bi unapredila i osnažila filantropski ekosistem u Srbiji i podigla nivo solidarnosti i davanja u Srbiji. Kolacija će u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanje raditi na produbljivanju međusektorskih partnerstava, promociji kulture davanja, razvoju filantropske infrastrukture i unapređenju pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja. Ciljevi Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji koalicija realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, su:

  • Jačanje filantropske infrastrukture koja može da doprinese održivom rastu filantropskih davanja i razvoju međusektorskih partnerstava
  • Unapređivanje pravnog okvira za razvoj podsticajnog i transparentnog davanja od strane pojedinaca i pravnih lica
  • Promocija dobročinstva, kulture davanja i transparentnosti među građanima i građankama Republike Srbije, pravnim licima, dijasporom i neprofitnim organizacijama

Koalicija će predstavljati najbolje modele i konkretne preporuke, zasnovane na analizama i istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropije u Srbiji.

U okviru ovog projekta Srpski filantropski forum je inicirao ustanovljavanje Nacionalnog dana davanja, sa misijom razvoja kulture davanja u Srbiji.

Nacionalni dan davanja je ustanovljen se obeležava 9. oktobra – na dan rođenja Mihajla Pupina, velikog srpskog inovatora i filantropa koji je doprineo razvoju svoje zemlje i čovečanstva. Pokroviteljka Nacionalnog dana davanja je predsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Saveta za filantropiju Ana Brnabić.

Nacionalni dan davanja je inicijativa Srpskog filantropskog foruma sa misijom razvoja kulture davanja u Srbiji. Srpski filantropski forum sprovodi inicijativu u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanja koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac a dodatno čine Trag Fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

usaid
divac
trag
smart
katalist
forum
privredna