Od januara 2018. godine, Srpski filantropski forum je i punopravna članica Evropske mreže fondacija i donatora koja na evropskom nivou okuplja preko 10 hiljada fondacija iz 26 zemalja.