ISTORIJAT

Srpski filantropski forum je krovna organizacija fondacija i donatora u Srbiji, koja neformalno postoji od 2010. godine, a registrovana je u Agenciji za privredne registre 2017. godine.

Kao platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji, Srpski filantropski forum svojim delovanjem inspiriše strateške pristupe investiranju u društvo, kreira okruženje koje stimuliše davanje i promoviše filantropiju kao društvenu vrednost.

Forum trenutno čini 37 članica, među kojima su fondacije, kompanije i organizacije civilnog društva i nastavlja dalje svoj rast.

Od januara 2018. godine, Srpski filantropski forum je i punopravna članica Evropske mreže fondacija i donatora koja na evropskom nivou okuplja preko 10 hiljada fondacija iz 26 zemalja.

MISIJA, VIZIJA, VREDNOSTI I MANDAT

VIZIJA

Srbija koja ulaže u opšte dobro danas za bolje društvo sutra.
Srpski filantropski forum definiše ulaganje u opšte dobro kao delovanje koje doprinosi poboljšanju položaja određenih grupa ljudi kojima je potrebna pomoć, i/ili rešavanju izazova sa kojima se susreću zajednice, društvo, odnosno čovečanstvo u celosti.

MISIJA

Srpski filantropski forum je platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji. Zajedno inspirišemo strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.
SRPSKI FILANTROPSKI FORUM – MOĆ ZAJEDNIČKOG ULAGANJA U OPŠTE DOBRO

VREDNOSTI

Mi smatramo da svi članovi zajednice imaju odgovornost da doprinesu rešavanju problema sa kojima se suočavaju pojedinci, određene marginalizovane grupe stanovništva, zajednice ili društvo u celini.

Solidarnost – SFF neguje solidarnost kao jednu od osnovnih vrednosti na kojima počiva ljudsko društvo. Mi verujemo da je spremnost da se pomogne i pruža međusobna podrška bez obzira na rasu, naciju, religiju, pol, fizičke ili psihičke sposobnosti, godine ili bilo koju drugu ličnu osobinu najbolji način za jačanje socijalne kohezije i socijalnog kapitala.

Tolerancija i otvorenost za dijalog – SFF razume toleranciju kao uvažavanje različitih percepcija. Mi verujemo da su poštovanje različitosti i negovanje dijaloga način da se dođe do zajedničkih rešenja za izazove sa kojima se društvo suočava.

PRINCIPI RADA

  • Dobro upravljanje. Smatramo da je dobro upravljanje osnova za kvalitetan rad svake organizacije. Najviše telo Foruma je Skupština, sastavljena od svih članica Foruma, koja nadgleda rad organizacije u celini. Forumom upravlja Upravni odbor koji je, zajedno sa dirketorom, zadužen za razvoj strategije, organizacioni razvoj i superviziju programa i finansija. Upravni odbor bira Skupština, i sastavljen je od aktivnih članica, kompetentnih za različite oblasti rada, nezavistan i radi na volonterskoj osnovi.
  • Transparentnost. Forum redovno objavljuje finansijske i druge izveštaje o svom radu, i redovno informiše članice i širu javnost o svojim aktivnostima, inicijativama, planovima i rezultatima rada.
  • Efikasna i efektivna upotreba resursa za rad Foruma. Forum se obavezuje da resurse koji su mu na raspolaganju upotrrebljava na efikasan i efektivan način. SFF razvija strategije za svoj rad, prati kratkoročne i dugoročne rezultate svog delovanja. Administrativne i operativne troškove ograničava na nivo koji je neophodan za efikasan rad.
  • Odgovornost prema članicama. Forum se obavezuje da poštuje i uvažava stavove članica i štiti njihove interese u iznošenju javnih stavova, zagovaranja i javnog zastupanja. U svom delovanju, Forum poštuje zajedničke odluke usvojene na sastancima Skupštine a Upravni odbor i izvršni direktor rade na jačanju praksi koje pospešuju okruženje za rad članica, podižu efikasnost i osnažuju članice da efektivnije postižu svoje željene ciljeve u delokrugu delatnosti SFF.
  • Otvorenost. Forum je otvoren za sve organizacije, kompanije i pojedince koje dele vrednosti, principe i ciljeve Foruma.
  • Profesionalnost. Zaposleni Foruma održavaju visoke standarde u obezbeđivanju informacija i usluga, pristupačni su, informisani i kompetentni. Poštuju poverljivoost informacija do kojih dolaze kroz rad Foruma, poštuju principe dobre komunikacije i ispunjavaju preuzete obaveze.
  • Saradnja. Forum ulaže napore da poboljša saradnju između svojih članica, kao i sa drugim relevantnim akterima. Kao organizacija, Forum ulaže napore da uspostavi saradnju sa svim relevantnim akterima i na taj način izbegne dupliranje aktivnosti, te ojača mogućnost postizanja rezultata u interesu svih.
  • Multisektorski pristup. Forum smatra da je davanje za opšte dobro oblast koja dotiče društvo u celini, te da je za efikasna i efektivna rešenja potrebna saradnja svih sektora.

UPRAVNI ODBOR

Željko Mitkovski, Fondacija Ana i Vlade Divac

Sonja Konakov Svirčev, Erste banka

Ana Novaković, Trag fondacija

Stefan Bićanin, Delhaize Serbia

Ivana Minović, Hemofarm fondacija

 

IZVRŠNA KANCELARIJA

Veran Matić, izvršni direktor

Jelena Bratić, koordinatorka