ISTORIJAT

Srpski filantropski forum je krovna organizacija fondacija i donatora u Srbiji, koja neformalno postoji od 2010. godine, a registrovana je u Agenciji za privredne registre 2017. godine.

Kao platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji, Srpski filantropski forum svojim delovanjem inspiriše strateške pristupe investiranju u društvo, kreira okruženje koje stimuliše davanje i promoviše filantropiju kao društvenu vrednost.

Forum trenutno čini 37 članica, među kojima su fondacije, kompanije i organizacije civilnog društva i nastavlja dalje svoj rast.

Od januara 2018. godine, Srpski filantropski forum je i punopravna članica Evropske mreže fondacija i donatora koja na evropskom nivou okuplja preko 10 hiljada fondacija iz 26 zemalja.

MISIJA, VIZIJA, VREDNOSTI I MANDAT

VIZIJA

Srbija koja ulaže u opšte dobro danas za bolje društvo sutra.
Srpski filantropski forum definiše ulaganje u opšte dobro kao delovanje koje doprinosi poboljšanju položaja određenih grupa ljudi kojima je potrebna pomoć, i/ili rešavanju izazova sa kojima se susreću zajednice, društvo, odnosno čovečanstvo u celosti.

MISIJA

Srpski filantropski forum je platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji. Zajedno inspirišemo strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.
SRPSKI FILANTROPSKI FORUM – MOĆ ZAJEDNIČKOG ULAGANJA U OPŠTE DOBRO

VREDNOSTI

Mi smatramo da svi članovi zajednice imaju odgovornost da doprinesu rešavanju problema sa kojima se suočavaju pojedinci, određene marginalizovane grupe stanovništva, zajednice ili društvo u celini.

Solidarnost – SFF neguje solidarnost kao jednu od osnovnih vrednosti na kojima počiva ljudsko društvo. Mi verujemo da je spremnost da se pomogne i pruža međusobna podrška bez obzira na rasu, naciju, religiju, pol, fizičke ili psihičke sposobnosti, godine ili bilo koju drugu ličnu osobinu najbolji način za jačanje socijalne kohezije i socijalnog kapitala.

Tolerancija i otvorenost za dijalog – SFF razume toleranciju kao uvažavanje različitih percepcija. Mi verujemo da su poštovanje različitosti i negovanje dijaloga način da se dođe do zajedničkih rešenja za izazove sa kojima se društvo suočava.

PRINCIPI RADA

  • Dobro upravljanje. Smatramo da je dobro upravljanje osnova za kvalitetan rad svake organizacije. Najviše telo Foruma je Skupština, sastavljena od svih članica Foruma, koja nadgleda rad organizacije u celini. Forumom upravlja Upravni odbor koji je, zajedno sa dirketorom, zadužen za razvoj strategije, organizacioni razvoj i superviziju programa i finansija. Upravni odbor bira Skupština, i sastavljen je od aktivnih članica, kompetentnih za različite oblasti rada, nezavistan i radi na volonterskoj osnovi.
  • Transparentnost. Forum redovno objavljuje finansijske i druge izveštaje o svom radu, i redovno informiše članice i širu javnost o svojim aktivnostima, inicijativama, planovima i rezultatima rada.
  • Efikasna i efektivna upotreba resursa za rad Foruma. Forum se obavezuje da resurse koji su mu na raspolaganju upotrrebljava na efikasan i efektivan način. SFF razvija strategije za svoj rad, prati kratkoročne i dugoročne rezultate svog delovanja. Administrativne i operativne troškove ograničava na nivo koji je neophodan za efikasan rad.
  • Odgovornost prema članicama. Forum se obavezuje da poštuje i uvažava stavove članica i štiti njihove interese u iznošenju javnih stavova, zagovaranja i javnog zastupanja. U svom delovanju, Forum poštuje zajedničke odluke usvojene na sastancima Skupštine a Upravni odbor i izvršni direktor rade na jačanju praksi koje pospešuju okruženje za rad članica, podižu efikasnost i osnažuju članice da efektivnije postižu svoje željene ciljeve u delokrugu delatnosti SFF.
  • Otvorenost. Forum je otvoren za sve organizacije, kompanije i pojedince koje dele vrednosti, principe i ciljeve Foruma.
  • Profesionalnost. Zaposleni Foruma održavaju visoke standarde u obezbeđivanju informacija i usluga, pristupačni su, informisani i kompetentni. Poštuju poverljivoost informacija do kojih dolaze kroz rad Foruma, poštuju principe dobre komunikacije i ispunjavaju preuzete obaveze.
  • Saradnja. Forum ulaže napore da poboljša saradnju između svojih članica, kao i sa drugim relevantnim akterima. Kao organizacija, Forum ulaže napore da uspostavi saradnju sa svim relevantnim akterima i na taj način izbegne dupliranje aktivnosti, te ojača mogućnost postizanja rezultata u interesu svih.
  • Multisektorski pristup. Forum smatra da je davanje za opšte dobro oblast koja dotiče društvo u celini, te da je za efikasna i efektivna rešenja potrebna saradnja svih sektora.

UPRAVNI ODBOR

Miloš Paunović, Nordeus

Margareta Musić, Elixir fondacija

Marija Mitrović, Trag fondacija

Milica Mišković, Smart kolektiv

Milena Rajković, Hemofarm fondacija

Aleksandra Stojanović, MK grupa

Miloš Janković, Catalyst Balkans

Željko Mitkovski, Fondacija Ana i Vlade Divac

Danilo Ćurčić, Inicijativa A11