Hvala na iskazanom interesovanju da pristupite Srpskom filantropskom forumu kao članica – pravi partner i aktivan akter filantropske zajednice.

Na ovoj stranici se nalaze osnovne informacije o procesu prijave za članstvo, obavezama i pravima članica, kao i vrednosna načela Srpskog filantropskog foruma.

DOKUMENTA ZA PRIJAVU

  1. Popunjena PRISTUPNICA za novog člana SFF i potpisan Ugovor o članstvu (videti u nastavku);
  2. Kopija izvoda iz APR. Za međunarodne organizacije koje nisu registrovane u APR može izjava (ili neki dokument) da je nova članica aktivna u Srbiji;
  3. Dostaviti informacije odnosno izveštaje o društveno odgovornom poslovanju ili o filantropskom angažmanu (godišnji izveštaji i/ili press clipping i/ili drugu vrstu dokumenta koji ukazuje na vaš filantropski angažman) za protekle dve godine.

OBAVEZE I PRAVA ČLANICA SFF
Svaka članica Srpskog filantropskog foruma ima sledeća prava i obaveze:

  • Korišćenje mogućnosti udruženog delovanja i prava biranja na funkcije u organima i telima SFF;
  • Aktivno učešće u SFF događajima za umrežavanje, razmenu znanja, dobrih praksi i promociju tekućih aktivnosti;
  • Doprinos razvoju dokumenata, procedura i planiranju aktivnosti SFF;
  • Poštovanje Kodeksa SFF
  • Pravo na korišćenje logotipa SFF u aktivnostima članice;
  • Komunikacija i podrška izvršne kancelarije u konceptualizaciji, kreiranju i sprovođenju rešenja za efektivno ulaganje u opšte dobro koje članica želi da sprovede.
foto-7

ČLANARINE ZA POSLOVNI SEKTOR

Vrsta pravnog lica Ukupan godišnji finansijski obrt Visina članarine
Mala preduzeća < 100.000 EUR 200 EUR za poslovni sektor
Srednja preduzeća < 500.000 EUR 450 EUR za poslovni sektor
Velika preduzeća > 500.000 EUR 700 EUR za poslovni sektor

ČLANARINE ZA FONDACIJE, ZADUŽBINE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Vrsta pravnog lica Ukupna godišnja ulaganja Visina članarine
Male fondacije i zadužbine, male NVO < 100.000 EUR 100 EUR
Srednje fondacije i zadužbine/ srednje NVO < 500.000 EUR 350 EUR
Velike fondacije i zadužbine / velike NVO > 500.000 EUR 600 EUR

Članstvo postaje validno od dana plaćanja članarine u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i važi za tekuću godinu. Broj dinarskog žiro računa Srpskog filantropskog foruma je 340-11016593-88.