Drugi sastanak Saveta poslovnih asocijacija na kojem ćemo razgovarati o poreskim olakšicama na donacije i predstojećem Nacionalnom danu davanja. Sastanak je zakazan za 18. jul od 15h do 17h u prostorijama kompanije KPMG u Beogradu, Kraljice Natalije 11.

Sastanak sa visokim predstavnicima poslovnih asocijacija i Srpskog filantropskog foruma dolazi iz potrebe za uspostavljanjem saradnje i partnerskog odnosa na ostvarenju zajedničkih ciljeva, posebno u oblasti poreskih olakšica na donacije. Savet je formiran u martu 2018. godine kao neformalno telo u čijem radu mogu učestvovati sve poslovne asocijacije registrovane u Srbiji.

Na sastanku će o poreskim olakšicama na donacije kompanija govoriti ekspert Igor Lončarević, Partner i rukovodilac odeljenja za poreske i pravne poslove, KPMG. Ovo je odlična prilika da se povežemo, razmenimo iskustva i dobre prakse, ali i da razgovaramo o načinima za prevazilaženje izazova u primeni i unapređenju postojeće poreske politike u Srbiji.