29.03.2018. Beograd – U repreznativnoj kancelariji članice Srpskog filantropskog foruma Glaxo Smith Kline održan sastanak sa predstavnicima poslovnih asocijacija i razgovori o mogućnostima saradnje poslovnih asocijacija i našeg krovnog udruženja.

Sastanak sa visokim predstavnicima poslovnih asocijacija i Srpskog filantropskog foruma dolazi iz potrebe za uspostavljanjem saradnje i partnerskog odnosa na ostvarenju zajedničkih ciljeva u sledećim oblastima i temama:

  1. Koalicija za filantropiju – Srpski filantropski forum u saradnji sa svojim članicama osnivačima (Smart kolektiv, Trag, Katalist i Divac fondacije) uz podršku Privredne komore Srbije – uskoro otpočinje višegodišnju kampanju zagovaranja za promenu fiskalnog okvira za dobrotvorna ulaganja i želeli bismo da razgovaramo o strateškoj saradnji sa poslovnim udruženjima u efektivnijem zagovaranju promena poreske politike u oblasti davanja.
  2. Nacionalni dan davanja – velika jednodnevna kampanja koja se od ove godine uvodi i održavaće se redovno svakog 1.oktobra – evropskog dana fondacija i donatora – jedinstvena je kampanja u Srbiji koja poslovnim asocijacijama i njihovim članicama može doneti povećanu vidljivost ulaganja u zajednicu.
  3. Učešće u tematskim skupovima – svakog meseca Srpski filantropski forum facilitiraće specifične tematske skupove na kojima se promovišu primeri dobrih praksi ulaganja, ali se razgovara i o preprekama sa kojima se kompanije i dobrotvori susreću u dijalogu donatora i predstavnika resornih državnih institucija.

Sastanku su prisustvovali:

  • Aleksandar Plavšin, menadžer, Udruženje finansijskih direktora Srbije
  • Branislav Valent, Američka privredna komora
  • Jasmina Vignjević, predsednica Borda guvernera Nordijske poslovne alijanse
  • Katarina Krinulović, Izvršni direktor, SECPA – Asocijacija za zaštitu bilja u Srbiji
  • Nebojša Milićević, Generalni menadžer, Britansko srpska privredna komora
  • Neven Marinović, Izvršni direktor, Forum za odgovorno poslovanje
  • kao i predstavnici UO SFF Biljana Dakić Đorđević iz Trag fondacije i Darko Soković iz Propulsion Fund.

Zaključci sastanka uključuju odluku da se formira neformalno telo – Savet poslovnih asocijacija pri Srpskom filantropskom forumu u koji će se pozvati i ostale poslovne asocijacije da daju svoj doprinos, a prva sledeća sednica ovog tela će održati u prvoj polovini maja tekuće godine. Namera je da se ovo konsultativno telo fokusira sa mandatom na specifičnu temu koja se tiče oslobađanja donacija od poreza na dodatu vrednost. Takođe će se razgovarati i o pojedinačnim rešenjima za zagovaranje unutar te okvirne teme, a sugerisano je i aktivno učešće predstavnika “Big 4” finansijskih i revizorskih kuća.