Sednica Generalne skupštine Evropske mreže fondacija i donatora – DAFNE na kojoj je učestvovalo 30 nacionalnih mreža i evropskih fondacija bila je prilika za razmenu iskustava o radu za vreme pandemije COVID-19 ali i snažnu poruku solidarnosti, potrebu za jačim povezivanjem u cilju razvijanja filantropije i njenog promovisanja za opšte dobro.

Na tlu Evrope postoji više od 147.000 fondacija koje svoje programe danas razvijaju u dinamičnom i kompetitivnom okruženju uz povećan javni i politički nadzor nad onim što rade, sa limitiranim finansijskim sredstvima za rad i smanjenim prostorom za delovanje. Koliko su fondacije i organizacije neophodne pokazalo se za vreme pandemije izazvane koronavirusom, a koliko je važno obezbediti im kontinuiranu finansijsku podršku možda najbolje pokazuje primer organizacije Srpski filantropski forum u Srbiji koja je bila izvor informacija o potrebama zdravstvenog sektora i nedostajuće opreme i aparata i spona između države i privatnog sektora odnosno donatora za uspešno prevazilaženje krize. I ne samo za vreme krize, već  fondacije i organizacije širom Evrope svakodnevno opravdavaju svoje postojanje promovisanjem vrednosti važnih za svako društvo zalažući se za dobrobit svih ljudi bez obzira na njihovu versku i nacionalnu pripadnost.

Generalna skupština DAFNE, održana sredinom maja 2020., bila je prilika da se razgovara o trenutnoj situaciji i perspektivi filantropije u Evropi.  COVID-19 zaustavio je svet za trenutak, doveo u pitanje njegov socijalno-ekonomski opstanak, oborio biznis na kolena i ugrozio postojanje čitave filantropske zajednice jer su brojni donatori zaustavili podršku fondacijama i organizacijama i ostavili ih sa otvorenim pitanjem ‘kako dalje’? O tome ‘kako dalje’ živo se razgovaralo na sednici DAFNE.

Situacija u kojoj su se fondacije i organzacije našle neuoprediva je sa bilo kojom do sada jer se ne zna koliko COVID-19 može da traje, gde sve i kada mogu nastati nova “žarišta” i zbog toga je teško predvideti gde i za šta sve će biti neophodna podrška u budućnosti. Razumevanje i solidarnost fondacija i organizacija je na visokom nivou jer su sve u istom problemu i nemogućnosti da svoj rad planiraju dugoročno. Sa druge strane, određeni donatori su pokazali fleksibilnost, ali ne svi.  Izlaz iz situacije bi mogla biti javno-privatna partnerstva u kojima bi civilni sektor trebalo da bude most i na taj način obezbedi kakvu takvu održivost organizacijama dok kriza ne prođe. U tom smislu, napuštanje starih modela saradnje, smanjenje birokratije je nužnost, a organizacije bi pre svega trebalo da se okrenu traženju inovativnih rešenja koja, između ostalog, podrazumevaju još više projekata na digitalnim platformama i veću angažovanost u online sferi posebno u oblasti zdravlja i obrazovanja.

Generalna Skupština DAFNE je pokazala potrebu za još češćom komunikacijom i razmenom iskustva podsećajući donosioce odluka da za vreme krize, kada su pojedine vlade pokazale podelu u svom odgovoru na pandemiju, filantropija je pokazala jedinstvo uprkos različitosti. Fondacije i organizacije su izašle iz svoje “zone komfora” i udružile snage kako bi pomogle korisnicima koji su na prvoj liniji fronta, ali i onima koje su mere vlade u prvi mah zaobišle.

I to je poruka za čitavo društvo – da možemo prevazići razlike, da se možemo ujediniti, da možemo raditi za opšte dobro. Zajedno možemo sve!

 Za Srpski filantropski forum pisala je: Suzana Đorđević, direktorka Hemofarm fondacije i predsednica UO Srpskog filantropskog foruma