U svetlu situacije i vanrednog stanja izazvanih pandemijom virusa COVID-19, UniCredit Banka Srbija donirala je Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje 50.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, kako bi podržala borbu protiv ove bolesti. Ova donacija će omogućiti RFZO da obezbedi deo opreme i materijala koji su hitno potrebni bolnicama za borbu protiv širenja i prevenciju od koronavirusa.

„U ovakvim, izazovnim vremenima, treba svi da budemo jedinstveni i da zajedno radimo na svemu onome što je zaista važno. Suočavamo se sa kolektivnim izazovom i zdravlje ljudi je najveći mogući prioritet koji imamo u ovom trenutku. Stoga je važno da osiguramo odgovarajuću opremljenost zdravstvenog sistema kako bi on mogao da se nosi sa potencijalnim širenjem bolesti. Zaključili smo da je najbolji način da reagujemo na ove hitne potrebe tako što ćemo podržati Republički fond za zdravstveno osiguranje,” rekla je Feza Tan, predsednica Izvršnog odbora UniCredit Banke Srbija.

Na ovaj način UniCredit Banka Srbija se takođe pridružila ostalim inicijativama UniCredita u Evropi koje su usmerene na borbu protiv pandemije.

Zdravlje i dobrobit zaposlenih i klijenata ključni su prioritet za UniCredit Banku. Banka će nastaviti da pažljivo prati situaciju i deluje u najboljem interesu svih, radeći pravu stvar za sve zainteresovane strane.