U utorak, 26.06. 2018. od 11h do 13h Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Srpski filantropski forum i Ujedinjene nacije-Program za razvoj organizuju tematski skup pod nazivom “Moć zajedničkog ulaganja u u borbi protiv nasilja nad ženama” u UN House, Bulevar Zorana Đinđića 64a.

Tokom susreta ćemo diskutovati o sledećim pitanjima:

Zašto je i pored institucija sistema potrebno da i civilno drustvo i biznis sektor daju svoj doprinos zaštiti žena i devojaka od nasilja? Koliko nas nasilje košta kao drustvo? Kako organizacije i preduzeća mogu da pomognu ženama da izađu iz nasilja i oporave se?

U šta je potrebno ulagati kako bi se pomoglo efikasnije rešavanje ovog problema i kako unaprediti partnerstva između kompanija i organizacija civilnog društva koje rade sa ženama i decom koje preživljavaju nasilje? Koje su prednosti te saradnje, a koje su prepreke? Posebno ćemo obratiti pažnju na moguću podršku kompanija u manjim lokalnim zajednicama u kojima je tradicionalno teže zaštititi žene koje se nalaze u situaciji nasilja.

U panel diskusiji koja će biti organizovana ovim povodom učestvovaće predstavnici:

  • Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost
  • Ujedinjenih nacija-Program za razvoj
  • Nataša Bojanić, Leo Burnett
  • Ana Kunovac Ilić – UNIMET
  • Vanja Macanović, Autonomni ženski centar
  • Biljana Stepanov, Mreža SOS Vojvodina

Moderatorka: Ljubica Gojgić, novinarka i članica grupe Novinarke protiv nasilja

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu za sastanak i dati doprinos diskusiji i borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji.