Sastanak sa visokim predstavnicima poslovnih asocijacija i Srpskog filantropskog foruma dolazi iz potrebe za uspostavljanjem saradnje i partnerskog odnosa na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Želeli bismo da vas informišemo i razmenimo gledišta o saradnji u sledećim oblastima i temama:

  1. Koalicija za filantropiju – Srpski filantropski forum u saradnji sa svojim članicama osnivačima (Smart kolektiv, Trag, Katalist i Divac fondacije) uz podršku Privredne komore Srbije – uskoro otpočinje višegodišnju kampanju zagovaranja za promenu fiskalnog okvira za dobrotvorna ulaganja i želeli bismo da razgovaramo o strateškoj saradnji sa poslovnim udruženjima u efektivnijem zagovaranju promena poreske politike u oblasti davanja.
  2. Nacionalni dan davanja – velika jednodnevna kampanja koja se od ove godine uvodi i održavaće se redovno svakog 1.oktobra – evropskog dana fondacija i donatora – jedinstvena je kampanja u Srbiji koja poslovnim asocijacijama i njihovim članicama može doneti povećanu vidljivost ulaganja u zajednicu.
  3. Učešće u tematskim skupovima – svakog meseca Srpski filantropski forum facilitiraće specifične tematske skupove na kojima se promovišu primeri dobrih praksi ulaganja, ali se razgovara i o preprekama sa kojima se kompanije i dobrotvori susreću u dijalogu donatora i predstavnika resornih državnih institucija.

Za sada su nam učešće potvrdili predstavnici Privredne komore Srbije, Nordijske poslovne alijanse, Saveta stranih investitora, Srpske Asocijacije Menadžera, AmCham-a i Foruma za odgovorno poslovanje. Sastanak je zakazan za 28. mart u 15h u prostorijama kompanije GlaxoSmithKline u Beogradu, Omladinskih brigada 88 (Airport City).