03.07.2017. – Osnivačka skupština Srpskog filantropskog foruma održana je 24.05.2017. i potpisnici osnivačkog akta je sledećih 13 organizacija:

–          Fondacija za nove komunikacije „Dokukino“

–          Fondacija „SOS Dečija sela Srbija“

–          Fondacija Iskorak

–          Udruženje „Zaječarska inicijativa“

–          Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“

–          Udruženje „Connecting people“

–          Fondacija „Front“

–          Fondacija „Ana i Vlade Divac“

–          Udruženje „Smart kolektiv“

–          Fondacija za mlade Obrenovca

–          Trag Fondacija

–          Fondacija Katalist

–          Fondacija HEMOFARM

Organizacija Srpski filantropski forum je registrovana pri Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 28231644 i poresko identifikacionim brojem 110075688.