U okviru festivala neformalnog obrazovanja, omladinskog aktivizma i angažovane umetnosti, “Balkans, Lets Get Up! Forum” je pozvao Srpski filantropski forum da sa grupom mladih aktivista razgovara o ulozi građana u filantropiji. “Balkans, Lets get up! Forum” je manifestacija koja spaja niz radionica, predavanja, diskusija i prezentacija iz regiona, na kojem će predstavnici Srpskog filantropskog foruma i Trag fondacije govoriti o stanju filantropije, ulozi i načinima na koji građani mogu da ostvare doprinos. Deo sesije je bila i radionica tokom koje smo ispitali moguće modalitete angažovanog delovanja u zajednici, kao i neke aktivnosti koje bi učesnici želeli da sprovode u svojim zajednicama.

Skup se održava u Kući ljudskih prava u Ulici Kneza Miloša br. 4 u Beogradu, sa početkom u 15h. Sesija će biti na engleskom jeziku uz dostupan prevod na srpski, po potrebi.

Ulaz je slobodan za javnost.

Na radionici, koju su vodili Nikola Pucarević (Srpski filantropski forum) i Marija Mitrović (Trag fondacija) razmatrali smo i sledeće predloge omladinskih aktivista za mobilizaciju građana povodom Nacionalnog dana davanja. Njihove preporučene aktivnosti uključuju:

  • razvoj partnerstva sa ministastvom prosvete, kako bi se učenici škola mobilisali;
  • razvoj partnerstva sa reality-TV programima i razvoj sličnih medijskih formata
  • online i offline peticije
  • flashmob i ulične akcije
  • lokalni marketi/bazari/sajmovi (npr. ako je tema obrazovanje, može se organizovati razmena ili dodela udžbenika)
  • uspostavljanje grupa za podršku – ad hoc akcije u lokalnim sredinama
  • mobilisanje kafića i barova da se uključe u akciju: organizovanje večeri poezije, naučnih laboratorija,
  • okupljanje mladih i starih (3 generacije) u aktivnostima koje su po karakteru neformalnog obrazovanja