Zadovoljstvo nam je da obavestimo javnost da je DELTA Fondacija postala deo porodice Srpskog filantropskog foruma.

 

Delta Fondacija

 

Delta fondacija je u proteklih 10 godina realizovala 3485 akcija, od kojih je 680.000 stanovnika Srbije imalo korsiti, a sagradili su i tri zadužbine.

Misija DELTA Fondacije je:

Zadovoljavanje trajnih socijalnih, obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih potreba naše zajednice kreiranjem i realizacijom zadužbinarskih projekata.

Vizija

Delta Fondacija teži ka tome da kroz svoj rad, a u ime članica Delta Holdinga, pruži primer, postane uzor i postavi nove standarde humanitarnog rada u okviru korporativne odgovornosti.

Ciljevi

    • Realizacija zadužbinarskih projekata
    • Podrška stanovništvu u socijalnoj potrebi
    • Trajan doprinos društvenoj zajednici
    • Razvojni projekti iz oblasti obrazovanja i kulture
    • Podrška deci bez roditeljskog staranja

FINASIJSKI IZVEŠTAJI

DELTA Fondacija je uložila u 2017. godini uložiula više od 36 miliona dinara u različite oblasti, među kojima najviše za smanjenje siromaštva, potom obrazovanje, pa kulturu; dok je u 2016.godini ukupni iznos ulaganja bio gotovo 144 miliona dinara – gde su prednjačila ulaganja u javnu infrastruktur, pa smanjenje siromaštva i socijalno preduzetništvo, dok je u 2016. takođe primetan vison nivo ulaganja u obrazovanje. Za dodatne informacije o finansijskom poslovanju DELTA Fondacije, molimo pogledajte: http://www.deltafondacija.rs/o_nama/finansijski_izvestaj.23.html