Sumirani izveštaj sa sastanaka foruma u 9 gradova u Srbiji

Tokom jula i avgusta održani su sastanci foruma u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, Zaječaru, Nišu, Somboru, Subotici, Rumi i Šapcu. U svih 9 gradova tema sastanaka je bila prezentacija Srpskog filantropskog foruma i predstojećeg Nacionalnog dana davanja.

Pored predstavnika organizacija civilnog društva, na sastancima su prisustvovali i predstavnici lokalnih poslovnih zajednica, fondacija, opština, lokalnih kancelarija za mlade, inicijativa i sl.

Učesnici na skoro svim sastancima su zaključili da je neophodno raditi na poboljšanju dijaloga između organizacija civilnog društva i lokalnih poslovnih zajednica, kao i dijaloga između lokalne zajednice i donosioca odluka na nacionalnom nivou i da Srpski filantropski forum može tu da odigra važnu ulogu u međusobnom razumevanju i planiranju akcija zarad opšteg dobra. Složili su se jednoglasno da je postojanje organizacije kao što je Srpski filantropski forum neophodno i da održavanje sastanak i diskusija na temu filantropije može značajno da doprinese unapređenju i sazrevanju lokalnog okruženja za razvoj filantropije.

Neadekvatna poreska politika, nestimulativno okruženje za davanje, kao i političko mešanje, mestimično i nedovoljno angažovanje i proaktivnost organizacija civilnog društva, navedeni su kao glavna prepreka razvoju filantropije u lokalnim zajednicama. Davanja u lokalnim zajednicama su često nenamenska, neplanirana i neadekvatna i ne odgovaraju na potrebe i zahteve krajnjih korisnika. Kao moguće rešenje ovog problema ističe se dugoročno strateško planiranje u koje su uključeni predstavnici kompanija, malih i srednjih preduzeća i organizacija civilnog društva.

Niš se izdvojio kao primer dobre prakse, gde je bilo značajnih doprinosa filantropiji koje su ostvarile organizacije civilnog društva i njihova partnerstva sa fondacijama, kompanijama i građanima u zajednici. Valjevo i Zrenjanin, takođe su pokazali spremnost poslovne zajednice za aktivno učešće i davanje doprinosa filantropiji.

Na svim sastancima izražena je načelna podrška Nacionalnom danu davanja kao takvom i želja za uključenjem i doprinosom.