Beogradski maraton, dodelio je Srpskom filantropskom forumu u Skupštini grada zahvalnicu za inicijativu i podršku u realizaciji Trke dobrote.

Trku dobrote smo inicirali u septembru 2018. godine, u saradnji sa Beogradskim maratonom, a u okviru manifestacije Beogradski polumaraton.

U aprilu 2019. godine, Trka dobrote dobija status filantropske platforme u okviru Beogradskog maratona, koja okuplja neprofitne organizacije, donatore i trkače koji podržavaju humanitarne i ciljeve od opšteg značaja. Za tu namenu, naša članica, Fondacija Katalist, otvorila je poseban poddomen na onlajn platormi donacije.rs na kojoj su predstavljene kampanje organizacija učesnica Trke dobrote.

U toku dvomesečne kampanje, prikupljeno je više od 8.000.000 RSD kroz online donacije, kupovinu trkačkih paketa i direktnom saradnjom izmedju kompanija i neprofitnih organizacija.

Nastavljamo da razvijamo strateško partnerstvo sa Beogradskim maratonom u pripremama za Beogradski polumaraton koji će se održati u novembru 2019. godine.

Uskoro više informacija.