01.08.2017. Na sednici Upravnog odbora održanoj 30. jula 2017. koja je ujedno poslužila i za prvu sesiju strateškog planiranja za razvoj organizacije, doneta je odluka o izboru Izvršnog direktora. Za ovu poziciju je izabran Nikola Pucarević, dugogodišnji aktivista civilnog društva u Srbiji sa radnim iskustvom u državnoj upravi i međunarodnim razvojnim organizacijama.