LJUDI NA PRVOM MESTU
Intervju sa Ronaldom Zeligerom, generalnim direktorom Hemofarma
Pitanja postavio Nikola Pucarević, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma

Šta je osnov za zdrave filantropske aktivnosti velike kompanije?

U osnovi svake filantropije leži želja pojedinca ili kompanije da učini nešto dobro za svoju zajednicu, da napravi pozitivan trag i da pokolenjima ostavi nešto vredno. Mi smo davno shvatili da uspeh jedne kompanije ne čine samo njeni poslovni rezultati, već upravo pozitivan uticaj koji ona ima na društvo u celini, te Hemofarmova vizija uspeha uključuje i brigu o zaposlenima, zajednici i prirodnom okruženju.

Hemofarm je bio lider u oblasti korporativne filantropije i društvene odgovornosti još u vreme kad ove aktivnosti nisu imale svoje ime ili su se drugačije zvale, a ono što se nikada nije promenilo jeste da već 57 godina kao svoj najvažniji zadatak vidimo brigu o ZDRAVLJU LJUDI. Najveći broj aktivnosti u oblasti društvene odgovornosti sprovodimo posredstvom naše fondacije koja je, primera radi, do danas sprovela više od 1900 aktivnosti i u dobrobit zajednice uložila oko 11,5 miliona evra. Pričamo, pre svega, o našoj podršci zdravstvu, ali i obrazovanju, ekologiji, kulturi i sportu. Veoma smo ponosni na ove aktivnosti, jer naš rad je povezan sa pozitivnim promenama koje, nadam se, doprinose društvu u celini.

 

Šta Vas lično inspiriše da dajete doprinos i ostvarujete uticaj u oblasti filantropije?

Moja pokretačka snaga su upravo lična i profesionalna odgovornost prema zajednici u kojoj živim i radim. Posebno me čini srećnim činjenica da zaposleni u Hemofarmu gaje isti entuzijazam ovim povodom. Naši zaposleni nisu samo ambasadori odgovornog ponašanja kompanije, već i učesnici u akcijama koje Fondacija sprovodi. Oni redovno daju krv, sade drveće, doniraju pomoć za ugrožene… Zaposleni u našoj kompaniji su i mentori studentima koje Fondacija pomaže kroz program stipendija, te ih kroz višemesečno savetovanje spremaju za poslovni svet u koji će kročiti po završetku akademske karijere. Mnogo sam ponosan na kolege, jer su nesebični u tome što rade, spremni da pomognu drugima i pokažu iskrenu brigu za zajednicu.

 

Hemofarm je tokom 2017. dobio tri nagrade za filantropske aktivnosti. Možete li nam reći nešto više o tome?

Kampanja Fondacije Hemofarm „Najvažniji poziv u životu“ u januaru prošle godine nagrađena je VIRTUS nagradom za filantropiju za doprinos na nacionalnom nivou. Fondacija Hemofarm i agencija Saatchi & Saatchi osvojili su i nagradu Trećeg festivala integrisanih komunikacija – „KAKTUS“ i to u kategoriji „Pojedinačni radovi – BTL“, takođe za kampanju “Najvažniji poziv u životu”. Nagrađen je i Mentorski program Fondacije Hemofarm, koji je proglašen za najbolji u kategoriji „Korporativno volontiranje – pro bono podrška“, a pripala mu je nagrada koju dodeljuje Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv.

Mi ovo definitivno ne radimo zbog nagrada, ali one mogu da posluže kao neka vrsta lične provere da li ste na pravom putu kad je reč o onome što radite. Kad vidite da su vaš rad primetili, a onda i nagradili, dobijate dodatni „vetar u leđa“ i sa još više entuzijazma idete napred.

 

Primetio sam u nekoliko domova zdravlja u Beogradu postere Hemofarm fondacije za podršku transplantaciji organa. Da li je bilo teško osigurati podršku Ministarstva zdravlja za ovu inicijativu? Šta ste naučili tokom uspostavljanja ovog partnerstva? Kako je najbolje osigurati institucionalnu podršku za inicijative koje sistemski menjaju neki problem?

Partneri Hemofarm fondacije su brojne institucije, organizacije civilnog društva, međunarodna zajednica, mediji i ugledni pojedinci koji svi zajedno daju lični primer u borbi za bolje društvo. Takođe, ono čemu težimo jeste da budemo stabilan i pouzdan partner domaćem zdravstvenom sistemu. U tom smislu, saradnja sa Ministarstvom zdravlja je očekivana i prirodna. Mi zajedno radimo na unapređenju zdravlja ljudi i zdravstvenog sistema više od 50 godina i nadam se da će budućnost doneti još mnogo toga dobrog.

Kakvi su vam planovi za 2018? Šta mislite da će biti u žiži filantropske zajednice u predstojećoj godini?

Ono što je sigurno jeste da će ljudi, njihovo zdravlje i dobrobit, uvek biti u centru naše pažnje. Ove godine svakako ćemo se fokusirati na obeležavanje 25. rođendana Fondacije Hemofarm, kao i na nastavak „Mentorskog programa“ i dalju ličnu i profesionalnu podršku studentima – stipendistima Fondacije. Takođe, u iščekivanju novog zakona o transplantaciji, 6. juna obeležićemo Nacionalni dan donora koji je ustanovljen upravo zahvaljujući inicijativi Hemofarm fondacije.

Za proleće pripremamo i veliku kampanju sa fokusom na zdravlje ljudi. Ono što u ovom trenutku mogu da otkrijem jeste da će cilj kampanje biti da pažnju ljudi usmeri na prevenciju kao jedini uspešan način preveniranja potencijalnih bolesti. Za detalje moramo da sačekamo proleće, unapred se radujem ovoj kampanji, kao i svakoj drugoj prilici kad možemo da podarimo pažnju i pokažemo brigu za druge ljude.