U situaciji pandemije korona virusa odgovornost Delta Holdinga prema društvu ogleda se, na prvom mestu, u zaštiti zdravlja zaposlenih, njihovih porodica i klijenata. Na taj način štiti se i zdravlje čitave zajednice.

Osim toga Delta Holding pružio je podršku najpožrtvovanijim članovima našeg društva – medicinskom osoblju koje danonoćno neguje bolesnike. Hotel Crowne Plaza pripremaće 150 obroka za zdravstvene radnike KBC “Dragiša Mišović” i dve bolnice Kliničkog Centra Srbije (Infektivnu kliniku i Kliniku za pulmologiju).