U jesen 2017. godine Fondacija “Ana i Vlade Divac”, SMART KolektivForum za odgovorno poslovanjeTrag fondacijaSrpski filantropski forum i Catalyst Balkans, uz saradnju i podršku Privredne komore Srbije i Saveta za društveno odgovorno poslovanje PKS, kao organizacije koje se dugoročno bave razvojem davanja za opšte dobro u Srbiji, formirale su Koaliciju za dobročinstvo sa ciljem da kroz saradnju unaprede uslove i primenu individualne i korporativne filantropije.

U Srbiji se u dobrotvorne svrhe najviše ulaže u zdravstvo – kroz podršku za lečenje dece i odraslih, kupovinu opreme i aparata medicinskim ustanovama, u podršku institucijama koje zbrinjavaju osobe sa invaliditetom, stare i decu, pomoć pojedincima i porodicama u teškoj ekonomskoj situaciji, kao i u obrazovne institucije.

Potrebe društva i pojedinaca za filantropskim aktivnostima su evidentne, kao što je evidentna i spremnost građana i poslovnog sektora da u tim aktivnostima daju svoj značajan doprinos. Poslednji podaci iz 2017. godine pokazuju primetan rast davanja za opšte dobro – ukupne donacije veće su za 27,8% u odnosu na godinu ranije, i iznosile su ukupno 27 miliona evra.

Da bi se davanje za opšte dobro još više stimulisalo, neophodno je snaženje filantropske infrastrukture, u čemu je ključna pomoć države. Njena uloga je da obezbedi stimulisanje davanja kroz promenu i implementiranje zakonskih rešenja koja utiču na ovu oblast.

Kada je o konkretnim rešenjima reč, Koalicija za dobročinstvo se između ostalog zalaže za podizanje visine neoporezivog iznosa stipendije (sada iznosi 11.511 dinara), uspostavljanje kriterijuma koji će omogućiti oslobađanje od poreza na dodatu vrednost kada su u pitanju donacije, uvođenje poreskih umanjenja ili olakšica kada je reč o donacijama koje čine građani i sl.

S obzirom da je za unapređivanje uslova za davanje za opšte dobro potrebna saradnja različitih aktera, a neophodna podrška državnih organa, Koalicija za dobročinstvo predložila je uspostavljanje Saveta za filantropiju koji je osnovan odlukom Predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić 23. avgusta 2018. godine.

Cilj Saveta je da unapređuje javne politike i zakonodavni okvir za davanje u Srbiji u pravcu daljeg razvijanja infrastrukture i kulture davanja za opšte dobro u Srbiji.

Članovi učestvuju u radu Saveta volonterski – bez novčane naknade. O radu Saveta građani će biti redovno obaveštavani.

 

Ključni problemi kojima će se baviti Savet za filantropiju i trendovi davanja u Srbiji