U cilju borbe protiv gladi i u želji da maksimalno odgovori na potrebe zajednice u kojoj posluje, kompanija Carnex donirala je 7,6 tona proizvoda Banci hrane, sa kojom već godinama sarađuje, i tako obezbedila još oko 40.000 obroka za najugroženije kategorije stanovništva.

Zajedno sa ovom donacijom, samo u poslednje tri godine, Carnex je donirao oko 67  tona proizvoda, u vrednosti oko 280.000 evra, i time obezbedio bar jedan obrok za oko 400.000 ljudi.

“Pomoć zajednici i podrška aktivnostima protiv rasipanja hrane deo su naše misije  da, koliko god možemo, omogućimo bar jedan siguran obrok za što više ljudi. U tome nam je partner Banka hrane, koja sarađuje sa više od 250 raznih organizacija i socijalnih ustanova širom Srbije, i logistički može da organizuje da pomoć stigne do svakog kome je potrebna,” poručuju iz kompanije.

Kao društveno odgovorna kompanija, Carnex je od samog početka posvećen očuvanju životne sredine i podršci aktivnostima za povećanje kvaliteta života zajednice. Na  lokalnom i nacionalnom nivou  kompanija  redovno pomaže donacijama zdravstvu, ali i različitim, kulturnim, obrazovnim i sportskim organizacijama, u cilju stvaranja boljeg standarda života.

Osim pomoći ugroženim grupama zajednice i drugim organizacijama, kompanija Carnex, članica MK Grupe, veoma je aktivna u oblasti zaštite zdravlja i u tom cilju je pre dve godine uložila 70.000 evra za izgradnju sale za carski rez u bolnici u Vrbasu.

Deo društvene odgovornosti kompanije jeste energetska efikasnost i zaštita životne sredine. Carnex je jedna od prvih kompanija uopšte koja je prepoznala važnost problema otpadnih voda i još 2012. investirala više od 2,5 mio eur u izgradnju sistema za prečišćavanje otpanih voda. Danas  se potpuno prečišćena voda odgovarajućeg kvaliteta ispušta u Deltu I-64 Velikog bačkog kanala.