Veran Matić, izvršni direktor Srpskog filantropskg foruma