O pozivu

Cilj ovog otvorenog poziva je uključivanje lokalnih organizacija civilnog društva, udruženja i fondacija u kampanju povodom Nacionalnog dana davanja, a sve u cilju promocije filantropije, kulture davanja kao i rasta filantropskih davanja, razvoja međusektorskih partnerstava na lokalu, podizanja nivoa transparentnosti i poverenja građana i razvoja filantropske infrastrukture u Srbiji.

O Nacionalnom danu davanja

Nacionalni dan davanja je ustanovljen na inicijativu Srpskog filantropskog foruma i 2018. godine je prvi put obeležen 9. oktobra, na dan rođenja Mihajla Pupina, velikog srpskog inovatora i filantropa, a pod pokroviteljstvom predsednice Vlade Republike Srbije.

Svrha uspostavljanja Nacionalnog dana davanja je da se promoviše kultura davanja, da se skrene pažnja javnosti na neki problem u društvu i da se prikupe sredstva za sistemsku podršku odabranom društvenom problemu.

Nacionalni dan davanja 2018

Prve godine, podržali smo razvoj inovacija i obrazovanja – doniranjem za nabavku najsavremenijeg spektrometra za Istraživačku stanicu Petnica u vrednosti od 4 miliona dinara. Uz prisustvo velikog broja donatora, predstavnika medija, članova Koalicije za dobročinstvo, USAID-a i predsednice Vlade Republike Srbije, krajem aprila ove godine, Istraživačkoj stanici Petnica je i zvanično uručen spektrometar.

Više informacija o rezultatima prošlogodišnjeg Nacionalnog dana davanja potražite na ovom linku

Nacionalni dan davanja 2019

Nakon serije konsultacija sa donatorima, članicama Srpskog filantropskog foruma i predstavnicima organizacija civilnog društva, doneta je odluka da ostanemo u znaku obrazovanja, inovacija i ulaganja u znanje i da tema Nacionalnog dana davanja 2019 bude unapređenje uslova osnovnoškolskog obrazovanja širom Srbije što podrazumeva nabavku inovativnih nastavnih sredstava koja će poboljšati kvalitet nastave i omogućiti đacima da stiču znanja u korak sa savremenom tehnologijom.

Takođe kako bi ovogodišnji Nacionalni dan davanja uključio još veći broj zainteresovanih aktera, doneta je odluka o kreiranju ovog otvorenog poziva za organizacije partnere Nacionalnog dana davanja koje žele da doprinesu razvoju kulture davanja u svojim lokalnim zajednicama.

Nacionalni dan davanja je inicijativa Srpskog filantropskog foruma sa misijom razvoja kulture davanja u Srbiji. Srpski filantropski forum sprovodi inicijativu u okviru Projekta za unapređenje okvira za davanja koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac a dodatno čine Trag Fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

Kompletan tekst konkursa i prijavni formular, preuzmite na ovom linku.