Nordijska poslovna alijansa je platforma za razmenu ideja i iskustava nordijske poslovne zajednice u Srbiji koja trenutno okuplja 20 članica, a promovišu nordijske vrednosti poput inovativnosti, otvorenosti, poverenja i odgovornosti, kako bi prenei poslovnu kulturu i znanja iz nordijskih zemalja.

 

Zašto je važno da poslovne asocijacije deluju na polju filantropije?
Osnovni efekat udruživanja privrednih društava u poslovne asocijacije jeste interakcija. Dinamički procesi koji uređuju funkcionisanje asocijacije formiraju vrednosti, ciljeve i strategiju same asocijacije, međutim prvi korak je da se same kompanije članice odrede prema svim komponentama u tom procesu. To pokazuje da je delovanje poslovnih asocijacija proces koji utiče ne samo na stavove i oblik asocijacije, već i privrednih društava koja su članovi iste. Iz tog zaključka dolazi argument da je važno da poslovne asocijacije otvaraju teme u oblasti filantropije – jer mogu biti ključne u formiranju stavova privrednih društava pri razmatranju filantropije, a zato što su inače privredna društva najveći izvor donacija, prioritet je imati filantropiju kao temu u poslovnim asocijacijama.

Koju ulogu vidite da poslovne asocijacije imaju u vezi sa filantropijom i ulaganjem u zajednicu?
Kada se filantropija otvori kao zajednička tema u poslovnoj asocijaciji, otvara se platforma za razmenu i diskusiju u kojoj su često učesnici privredna društva koja se u svakom pogledu međusobno razlikuju. Stvara se diskurs u kome se mogu demonstrirati primeri dobre prakse, naglasiti inovacije, iskoristiti prilika da se kroz kontrast najrazličitijih praksi pokaže šta donosi najbolje efekte i rezultate. Različitost pristupa svih učesnika je ogromna prednost koja ima sinergičan efekat. U takvom okruženju poslovne asocijacije pružaju dodatnu vrednost ne samo kompanijama članicama, već i široj filantropskoj sceni kroz ovakav doprinos.

Šta mislite o predlogu da Srpski filantropski forum facilitira dijalog između više poslovnih asocijacija na temu filantropije?
Kordinaciono telo koje za cilj ima filantropiju, a okuplja islključivo poslovne asocijacije ne postoji – a ako se držim prethodno iznetog stava, jedna takva platforma bi bila prirodan sledeći korak u doprinosu koji bi privredna društva i poslovne asocijacije mogle da pruže. Srpski filantropski forum bi mogao biti ta platforma jer ima mandat i kapacitete da zadovolji sve potrebe koje se javljaju pri okupljanju više poslovnih asocijacija u neformalnom kapacitetu, radi postizanja zajedničkih ciljeva.

Šta je inovativno što saradnja poslovnih asocijacija i Srpskog filantropskog foruma može da iznedri?
Veliki izazov koju privredna društva u oblasti filantropije imaju je nepostojanje kohezivnog faktora koji bi omogućio jasnu sliku koje su oblasti najugroženije, kakve efekte postižu preduzete mere. SPF mogao  bi biti fokusna tačka koja bi poslovnim asocijacijama, po ekstenziji kompanijama, mogla da pruži odgovor na ove nedostatke nastale nepostojanjem sveobuhvatne koordinacije.