Zakoni

Klikom na link, možete preuzeti Zakon o zadužbinama i fondacijama

Klikom na link, možete preuzeti Tekst obrazlozenja za Zakon o fondacijama i zaduzbinama

Klikom na link, možete preuzeti Vodič za primenu zakona

Klikom na link, možete preuzeti Strategija razvoja drustveno odgovornog poslovanja

Klikom na link, možete preuzeti Poreske reforme