Šta je filantropski forum?

Srpski filantropski forum osnovan je krajem 2010. godine sa idejom da se podstakne razvoj filantropije u Srbiji, a registrovan kao organizacija u julu 2017. godine. Do danas je održano više uspešnih sastanaka. Srpski filantropski forum je platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji. Zajedno inspirišemo strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.

Kalendar događaja

U narednim nedeljama, SFF obavlja direktne konsultacije sa predstavnicima kompanija, fondacija, organizacija i pojedincima o članstvu u Forumu. Za više informacija, kontaktirajte office@filantropskiforum.com. Hvala!

Kontakt

Kontakt osoba:

Nikola Pucarević, izvršni direktor, office@filantropskiforum.com