Šta je filantropski forum?

Srpski filantropski forum osnovan je krajem 2010. godine sa idejom da se podstakne razvoj filantropije u Srbiji. Forum radi kroz četiri radne grupe čiji članovi čine napore da obezbede više mehanizama za davanje u Srbiji, bolji zakonodavni okvir za razvoj filantropije, minimume standarda za transparentna izveštavanja i promovišu filantropiju kao neizostavni deo naše svakodnevice.

Kalendar događaja

Drugi sastanak svih članova Srpskog filantropskog foruma je održan 30. jula 2012. godine u predstavništvu kompanije Hemofarm.

Kontakt

Kontakt osoba:
Nathan Koeshall predsedavajući Steering grupe Srpskog filantropskog foruma
office@filantropskiforum.com