Šta je filantropski forum?

Srpski filantropski forum osnovan je krajem 2010. godine sa idejom da se podstakne razvoj filantropije u Srbiji, a registrovan kao organizacija u julu 2017. godine. Do danas je održano više uspešnih sastanaka. Srpski filantropski forum je platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji. Zajedno inspirišemo strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.

Kalendar događaja

Nakon pristupanja Evropskoj mreži fondacija i donatora u januaru 2018. i održanog prvog tematskog skupa u Srbiji o ulaganju u obrazovanje 6. marta, konstituisan je Savet poslovnih asocijacija 28.marta, a tokom aprila smo održali susret “Moć zajedničkog ulaganja u održivi razvoj”. U maju je održan i forum na temu ulaganja u opšte dobro, gde su predstavljeni rezultati istraživanja o davanjima u Srbiji tokom 2017. godine.

Održavamo Skupštinu udruženja, 8. juna od 14h u hotelu Holiday Express Inn, Ruzveltova 23.

Tokom juna organizujemo i dva tematska skupa, jedan o ulaganju u zdravlje, a drugi o nasilju nad ženama u Srbiji. Takođe, počećemo i sa regionalnim i lokalnim promocijama kampanje za Nacionalni dan davanja.

Pratite nas za više informacija, a pogledajte i naše najnovije vesti.

Kontakt

Kontakt osoba:

Nikola Pucarević, izvršni direktor, office@filantropskiforum.com

 

RASPISAN KONKURS ZA RADNO MESTO

Za tekući konkurs za poziciju asistenta/kinju administrativno-finansijskog poslovanja, molimo pogledajte sledeći link.