Šta je filantropski forum?

Srpski filantropski forum je krovna organizacija fondacija i donatora u Srbiji koja neformalno postoji od 2010. godine, a registrovana je 2017. godine. Srpski filantropski forum služi kao platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji. Zajedno inspirišemo strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.

Kalendar događaja

Kampanja povodom Nacionalnog dana davanja traje do kraja novembra. I dalje možete da postanete jedan od mnogih donatora za kupovinu inovativnog spektometra za Istraživačku stanicu Petnica.  Za više informacija o Nacionalnom danu davanja i načinima kako možete da se uključite, posetite www.dandavanja.rs.

Pratite nas za više informacija, a pogledajte i naše najnovije vesti.

NAŠA STRANICA JE TRENUTNO U IZRADI. Molimo za strpljenje.