Šta je filantropski forum?

Srpski filantropski forum osnovan je krajem 2010. godine sa idejom da se podstakne razvoj filantropije u Srbiji, a registrovan kao organizacija u julu 2017. godine. Do danas je održano više uspešnih sastanaka. Srpski filantropski forum je platforma za kompanije, organizacije i pojedince, lidere ulaganja u bolje društvo u Srbiji. Zajedno inspirišemo strateške pristupe investiranju u društvo, kreiramo okruženje koje stimuliše davanje i promovišemo filantropiju kao društvenu vrednost.

Kalendar događaja

Nakon pristupanja Evropskoj mreži fondacija i donatora u januaru 2018. i održanog prvog tematskog skupa u Srbiji o ulaganju u obrazovanje 6. marta, konstituisan je Savet poslovnih asocijacija 28.marta, a tokom aprila smo održali susret “Moć zajedničkog ulaganja u održivi razvoj”. U maju je održan i forum na temu ulaganja u opšte dobro, gde su predstavljeni rezultati istraživanja o davanjima u Srbiji tokom 2017. godine.

Održana je Skupština udruženja 8. juna u Beogradu i izabran je novi Upravni odbor i Izvršni odbor Srpskog filantropskog foruma.

U utorak, 26. 06. od 11-13h organizujemo skup o borbi protiv nasilja nad ženama u Srbiji u saradnji sa UNDP. Takođe, počinjemo pripreme za regionalne i lokalne promocije kampanje za Nacionalni dan davanja.

Pratite nas za više informacija, a pogledajte i naše najnovije vesti.

Kontakt

Kontakt osoba:

Nikola Pucarević, izvršni direktor, office@filantropskiforum.com